ZUS wzmaga kontrole umów o dzieło

Nasilają się kontrole u przedsiębiorców w zakresie umów o dzieło. Ten typ umów, ze względu na preferencyjne wyłączenie ich spod obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne cieszył przez lata ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wielu z nich świadomie ignorowało cywilistyczne rozróżnienie charakteru dzieła i zlecenia dla osiągnięcia określonych skutków finansowych. Nie była to praktycka godna naśladowania, jednakże wywołała ona swoistą akcję odwetową, w której również uczciwi przedsiębiorcy zaczynają jej negatywne skutki odnosić. ZUS zaczyna bowiem coraz częściej kwestionować zasadność umowy zlecenia nawet tam, gdzie zdroworozsądkowo jest to rozwiązanie jak najbardziej właściwe. Problem stał się na tyle dotkliwy, że został zgłoszony do dyskusji na najbliżej, grudniowej Radzie Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan, która to Rada zrzesza specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapowiada się ciekawa dyskusja.



↩ Wstecz