Posiedzenie WKDS we Wrocławiu.

Sukces – w dniu dzisiejszym Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przyjęło z mojej inicjatywy stanowisko wzywające Ministra Finansów do zmian w projekcie nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Minister forsuje pojecie „sztucznej konstrukcji gospodarczej”, które to zawiera kilka bardzo niepokojących elementów. Zrozumiałe jest, że Państwo dąży do zmniejszenia możliwości ucieczki przed płaceniem podatków. Nie może być jednak tak, że kryteriami uznania, iż przedsiębiorca działa bezprawnie są następujące wartościowania: „konstrukcja nadmiernie zawiła”, „taka, której rozsądny przedsiębiorca by nie zastosował” etc. Nie można zaakceptować sytuacji, w której o tym, czy legalne z punktu widzenia KSH czy KC działania przedsiębiorcy, urzednik administracji podatkowej będzie kwestionował opierając się na analizie stopnia skomplikowania konstrukcji gospodarczej. Już 10 lat temu Trybunał Konstytucyjny zakwestionował tego typu postępowanie wskazując, że przepisy szczególnie opresyjne dla obywatela, a więc karne i podatkowe musza być tworzone w sposób maksymalnie dookreślony, taka by jasne był dla ich adresata co jest dozwolone, a co nie. Aktualne propozycje MF całkowicie ignorują postulaty Trybunału.↩ Wstecz